به گزارش روابط عمومی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان از روابط عمومی و امور بین‌الملل ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی، دکتر حمیدیه و هیئت همراه در طی سفر به استان آذربایجان شرقی پس از بازدید از مراکز تحقیقاتی حوزه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در این استان در جلسه شورای استانی توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی حضور یافتند.

دبیر ستاد, ضمن تشکر و قدردانی از زحمات ریاست دانشگاه علوم پزشکی تبریز دکتر صومی, پیش برد بخش آموزش و ترویج را در دانشگاه مطلوب دانست و افزود: راه اندازی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی می تواند مدل مناسبی برای توسعه علوم سلولی باشد و همچنین میتوانند به روند توسعه و ثبت شرکت های دانش بنیان کمک کنند. که تاکنون این مراکز در سه دانشگاه علوم پزشکی تهران, علوم پزشکی تبریز و علوم پزشکی شیراز احداث شده اند.

در ادامه جلسه دکتر نوری, رئیس مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی تبریز به ارائه گزارشی درخصوص روند راه اندازی پژوهشگاه پرداخت.

تاریخ انتشار: ۹۶/۱۲/۲

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).