به گزارش روابط عمومی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان، هفتمین جلسه ژورنال کلاب در مورخه ۲۰/۳/۹۷  در سالن کنفرانس مرکز جامع برگزارگردید. در این جلسه ۴ هدف از اهداف مرکز جامع بررسی شد.

در ابتدای جلسه، دکتر عباسی در رابطه با هدف « ساخت مش پلیمری پوشش قلب بعد از عمل جراحی برای جلوگیری از عوارض ناشی از باز کردن استرنوم » گزارش خود  را ارائه دادند  و مقرر شد دکتر عباسی تا تاریخ ۳۰/۳/۹۷ پروپوزال مرتبط با موضوع را در سامانه پژوهان ثبت نمایند و نمونه پروپوزال را تحویل مرکز دهند. در ادامه دکتر خوش فطرت در مورد ۳ هدف « تولید کلاژن و استاندارد سازی آن برای مصارف انسانی و تجاری سازی »و « تولید لیزوزوم و استاندارد سازی آن برای مصارف انسانی و تجاری سازی آن» و« طراحی و ساخت دستگاه ربوتیک دنبال کننده سلول » گزارش خود را ارائه دادند و مقرر شد تا تاریخ ۳۱/۴/۹۷ گزارش بعدی خود را تحویل دهند.

تاریخ انتشار: ۹۷/۳/۲۰

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).