به گزارش روابط عمومی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان، جلسه ای با حضور آقای دکتر اکرمی معاون آموزش، آقای قاسملو رئیس پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش استان و دکتر کیهان ور دبیر کمیته راهبردی شورای علمی و رئیس شورای علمی المپیاد، ۳۰ ام  فر وردین ماه تشگیل گردید.

از جمله موضوعات مطرح شده در این جلسه ده تأسیس پژوهش سرای دانش آموزی در حیطه سلول های بنیادی بود که در مورد مکان این پژوهش سرا  پیشنهادهای مطرح شده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین دکتر کیهان ور دبیر کمیته راهبردی شورای علمی افزود که همکاری خیرین استان می تواند در تسریع تأسیس این پژوهش سرا موثر واقع شود و نیز برگزاری یکسری دوره های خاص برای استعداد یابی دانش آموزان خلاق، از طرف مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی و با همکاری پژوهش سراهای دانش آموزی، صحبت های لازم انجام شد.

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).