به گزارش روابط عمومی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان، همکاری مشترکی بین دو انستیتوی پزشکی بازساختی مرکز جامع قطب آذزبایجان (SCARM) و انستیتوی گالیله دانشگاه پاریس ۱۳ شروع شده است که بر این اساس همکاری بین مرکز جامع SCARM با انستیتوی گالیله دانشگاه پاریس ۱۳، پژوهشگاه اینسرم U1148 و تیم تحقیقاتی(LVTS (Laboratory for Vascular Transnational Science با محوریت Cardiovascular Bio-engineering انجام خواهد شد.

در این همکاری مشترک که بر اساس پایاننامه PhD آقایان سید محمد باقر پیروزپناه و ابوالفضل برزگری تحت نظر راهنمایی دکتر محمد نوری و دکتر لتونیر و مشاوره خانم دکتر پاوون می باشد در زمینه سلول درمانی قلب و عروق کار خواهد شد.

همچنین همکاری بین دو انستیتو در زمینه های  scaffold ، ّBio- engineering ، مهندسی بافت و پزشکی بازساختی با حضور اساتید دو دانشگاه انجام خواهد شد.

 

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).