در مطالعه ای جدید محققین فرایندی را ایجاد کرده اند که پرینت سه بعدی بافت های زیستی را بدون داربست و با استفاده از جوهر ساخته شده از سلول های بنیادی مقدور می سازد. این پلت فرم پرینت شده اجازه پرینت سه بعدی سلول بدون استفاده از داربست های رایج می دهد. در واقع در این پرینت های سه بعدی تنها از دانه های هیدروژلی موقتی استفاده می شود که اندازه های میکرونی دارند و اجازه حرکت نازل پرینتر سه بعدی از میان آن را می دهند و سلول ها بدون کوچکترین مقاومتی از این نازل ها به بیرون تزریق می شوند. این دانه های ژلی از سلول ها حمایت می کنند و موجب شکل دهی آن ها نیز می شوند.

زمانی که سلول ها به درون ماتریکس دانه هیدروژل پرینت می شوند، در معرض نور UV قرار می گیرند و این امر موجب کراس لینک شدن دانه های هیدروژل می شود و این امر موجب می شود که این سلول های پرینت شده با یکدیگر مرتبط باشند، بالغ شوند و درون ساختاری باثبات رشد کنند. در این مطالعه محققین از سلول های بنیادی برای پرینت سه بعدی غضروف گوش درون دانه هیدروژل استفاده شد. این اولین بار است که محققین سازه های منحصرا سلولی را به شکلی پیچیده و بدون استفاده از داربست های مرسوم تولید می کنند.

 

Reference:https://eurekalert.org/pub_releases/2019-06/uoia-3pt061719.php

تاریخ انتشار:۹۸/۶/۹

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).