به گزارش روابط عمومی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان از روابط عمومی و امور بین الملل ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی، تیمی از محققین دانشگاه Wollongong راهی را برای پرینت سلول های بنیادی پرتوان القایی انسان(iPSCs)  با استفاده از یک جوهر زیستی کشف کرده اند.

به گزارش medicalxpress، پروفسور جرمی کروک معتقد است که iPSC ها را می توان از هر سلولی از بدن انسان تولید کرد و این سلول ها را برای ترکیب خواص محیط طبیعی سلول ها، به صورت سه بعدی پرینت کرد. این تکنولوژی مهندسی بافت سه بعدی منعطف، iPSC های بازبرنامه ریزی شده از سلول ها ی فرد را قادر می سازد که بعد از پرینت شدن تقسیم شده و تمایز یابند و این ما را قادر می سازد که هر نوع بافتی را در بدن تولید و جایگزین کنیم. محققین براین باورند که با استفاده از این سلول های پرینت شده سه بعدی می توان بافت های سالم و بیمار را برای تحقیقات و برای شناسایی بهتر داروها و جایگزینی و ترمیم بافت های آسیب دیده تولید نمود. در حال حاضر محققین مطالعات پیش بالینی را برای تعیین بی خطر بودن این بافت های پرینت شده سه بعدی و استفاده در تحقیقات پزشکی بازساختی و پزشکی فرد محور آغاز کرده اند و براین باورند که بافت های تکوین یافته از این جوهرهای زیستی بالینی و iPSC ها می توانند پیوندهای درمانی را با کمترین خطر رد ایمنی به سرانجام برسانند.

تاریخ انتشار:۹۶/۵/۸

 

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).