محققان یک دستگاه الکتریکی  را تولید کرده اند که می تواند اطراف قلب را احاطه کرده و باعث تحریک الکتریکی آن شود. بنابراین عملکرد قلب را در نارسایی قلبی ، که علت اصلی مرگ و میر می باشد را بهبود می بخشد.

این مطالعه که  مجله Science Translational Medicine منتشر شده است، به روش جدیدی با پتانسیل  بهبود عملکرد قلبی و درمان آریتمی های خطرناک با بهبود فعالیت عضلات آسیب دیده قلب و فعال کردن عضله قلب برای داشتن کارایی بالاتر اشاره کرده است.

در شرایط عادی، قلب با یک سیستم هدایت الکتریکی با دقت بالا  بصورت انقباض های هماهنگ وظیفه خون رسانی به تمامی ارگان های بدن را دارد. با افزایش نارسایی قلبی – زمانی که  عضله قلب  دچار تحلیل می گردد، مکانیسم پمپاژ قلب اسیب می بیند و موجب اختلال در  سیستم هدایت الکتریکی قلب می شود.

“برخی از بیماران مبتلا به نارسایی قلبی با  resynchronization  تحت درمان قرار می گیرند که سه الکترود کوچک از طریق یک ضربان ساز برای جلوگیری از عدم هماهنگی عضلات قلب مورد استفاده قرار می گیرد. اما این دستگاه های الکترومغناطیسی تحریک الکتریکی را فقط در نقاط خاصی از قلب القا می کنند و پوشش جامعی از کل عضو راهمانند سیستم هدایت الکتریکی در قلب  نرمال فراهم نمی کنند.”

یک رویکرد استراتژیک یکپارچه که به طور مستقیم باعث کاهش tachyarrhythmia بطنی گردد ،علاوه بر بهبود عملکرد قلبی، یک راهکارامیدوار کننده برای درمان نارسایی قلبی، آریتمی های بطنی و مرگ ناگهانی خواهد بود.

این دستگاه  یک پلیمر لاستیکی است که می تواند باساختار سه بعدی قلب هر  فرد مطابقت داشته باشد، این دستگاه توانایی چرخش و در بر گرفتن قلب را دارا است و در نتیجه موجب تحریک الکتریکی به کل میوکارد بطنی یا  تمامیت  عضله قلب می گردد.

این دستگاه از طریق چاپ سه بعدی طراحی گردید. پیش ارزیابی مکانیکی دستگاه از طریق شبیه سازی کامپیوتری و ارزیابی عملکردی آن در یک مدل نارسایی قلبی در in vivo مورد بررسی قرار گرفت.در مطالعات صورت گرفته بر روی رت، دستگاه ساخته شده عملکرد و سلامت  قلب دارای نارسایی را بهبود می بخشد .

مفهوم بسته بندی قلب  مفهوم جدیدی نیست، اما انجام این کار با رویکرد فیزیولوژیکی بهتر باعث می شود که دستگاه به طور انحصاری هوشمند باشد.

Reference: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27334261

تاریخ انتشار:۹۶/۶/۲۲

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).