به گزارش روابط عمومی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان،چهارمین جلسه ژورنال کلاب در مورخه ۹۷/۲/۲۳  در این مرکز برگزار گردید.

در این جلسه سه هدف از اهداف مرکز جامع، بررسی گردید.

در ابتدای جلسه ، دکتر کیهان ور، در رابطه با هدف « تولید حداقل یک محصول آرایشی – بهداشتی مبتنی برفرآورده های سلولی و سلول های بنیادی گیاهی »گزارش خود  را ارائه دادند  و مقرر گردید با عنایت به تصویب در جلسه شورای پژوهشی در عرض یک هفته سبت به تکمیل پروپوزال جهت ارسال به داوری و کمیته اخلاق و تصویب نهایی ارسال گردد.

در ادامه ، دکتر عباسی در مورد هدف « ساخت و تولید ظروف کشت هوشمند » گزارش خود را ارائه دادند و مقرر شد گزارش کامل طرح انجام شده را ارائه داده و درراستای تکمیل آن پروژه دیگری را طراحی و ارائه نمایند تا از طریق کمک مرکز، پروژه جدید عملیاتی شود.

در آخر جلسه مهندس احسان سلطانی در رابطه با هدف « طراحی و ساخت دستگاه سانتریفوژ با دور بالا به منظور جداسازی اجزای سلولی » گزارش خود را ارائه دادند و مقرر گردید  تا آخر اردیبهشت ماه گزارش خود را در مورد هدف مربوطه تکمیل و ارائه نمایند. و همچنین جهت تجاری سازی هدف فوق با یکی از شرکت های دانش بنیان هماهنگی به عمل آید و جهت پروژه جدید پروپوزال ارائه نمایند . و همچنین مقرر گردید مرکز مساعدت های لازم را با معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عمل آورد.

 

 

تاریخ انتشار:۹۷/۲/۲۴

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).