به گزارش روابط عمومی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان، کارگاه آموزشی آشنایی با مبانی فلوسیتومتری در تاریخ ۲۵ و ۲۶ بهمن ماه به ترتیب در محل سایت مرکز توسعه و پژوهش واقع در دانشکده پزشکی و آزمایشگاه سلولی مولکولی واقع در مرکز جامع برگزار گردید.

در روز اول جناب آقای دکتر مهدی یوسفی ابتدا کلیات آشنایی با سخت افزار فلوسایتومتری ارائه نمودند. در ادامه پس از استراحت مباحث آشنایی با انواع فلوروکروم ها و رنگ آمیزی Multi-color ارائه کردند.

در روز دوم بخش عملی این کارگاه برگزار گردید که شرکت کنندگان در دو گروه تقسیم بندی شدند و پس از اتمام آن جهت کار با دستگاه فلوسایتومتری به مرکز تحقیقات ایمونولوژی منتقل شدند.

تاریخ انتشار:۹۶/۱۲/۵

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).