به گزارش مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان، کارگاه آموزشی استفاده محصولات مبتنی بر پزشکی باز ساخته بر گرفته از بافت چربی دو بخش تئوری و عملیا حضور اساتید و دانشجویان از رشته های مختلف در در محل بیمارستان شهید مدنی سالن کنفرانس شمار یک در تاریخ ۱ و ۲ آذرماه برگزار گردید.

پس از مراسم افتتاحیه توسط دکتر محمد نوری به عنوان رییس کارگاه، ابتدا در بخش تئوری ایتدا دکتر کیهان ور مقدمه ای فیزیولوژی بافت چربی ارائه نمودند.

سپس در ادامه دکتر شعاع حسنی   توضیحاتی در مورد  لیپو ساکشن وتکنیک آن ارائه نمودند.  در  بخش دوم تیوری دکتر کیهان ور بهمراه دکتر شعاع حسنی توضیحاتی در موردSVF ,ADSC,LAT کاربرد آنها و سایر روش های استخراج بافت چربی ارائه نمودند.

در بخش عملی که در روز دوم در محل آزمایشگاه مولکولی مرکز جامع سلولهای بنیادی و پزشکی باز ساختی قطب آذربایجان برگزار گردید کار عملی تهیه SVF و کار عملی ADSC  توسط دکتر شعاع حسنی و دکتر کیهان ور به شرکت کننده ها در قالی گروه های ۸ نفره به صورت مجرا آموزش داده شد.گواهی شرکت در کارگاه در آخر برنامه تحویل شرکت کنندگان داده  شد.

 

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).