به گزارش روابط عمومی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان،کارگاه آموزشی مرور نظام مند و متاانالیز (Systematic Review سطح ۲  با سخنرانی خانم دکتر انصاری و خانم پاشازاده در تاریخ ۲۳ و ۲۴ بهمن ماه در کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید. 

محور های این کارگاه در روز اول شامل تعریف کلی مفاهیم مرتبط با مقاله سیستماتیک ریویو و نحوه جستجوی مقالات در دیتا بیس های مختلف و روز دوم شامل آموزش Study selection  و appraise  (ارزیابی نقادانه) بود. 

تاریخ انتشار: ۹۶/۱۱/۲۸

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).