به گزارش روابط عمومی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان، کارگاه آموزشی و تدوین برنامه استراتژیک پژوهشکده با حضور اعضای مراکز تحقیقاتی تابع در تاریخ ۲۳ دی ماه در سالن کنفرانس مرکز جامع برگزار گردید.

این کارگاه که با حضور خانم دکتر روشنگر و جناب آقای دکتر مهدی پور از مرکز تحقیقاتی سلول های بنیادی، خانم دکتر صناعت و خانم دکتر مقامی از مزکز هماتولوژی و انکولوژی، خانم دکتر عاقبتی از مرکز تحقیقاتی ایمونولوژی در ساعت ۸ الی ۱۱ برگزار گردید.

در این کارگاه مفاهیم رسالت، چشم انداز، آرمان و استراتژی ها بررسی گردید و مشملات مربوط به نگارش SWOT مطرح شد. جلسه بعدی این کارگاه روز ۴ شنبه ۲۷ دی ماه برگزار خواهد شد.

تاریخ انتشار:۹۶/۱۰/۲۳

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).