به گزارش روابط عمومی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی باز ساختی قطب آذربایجان، کارگاه استفاده از روش خشک کردن انجمادی freeze Drying در دو بخش تئوری و عملی با حضور اساتید و دانشجویان از رشته های مختلف در دانشکده علوم نوین دانشگاه علوم پزشکی در تاریخ ۰۵/۰۵/۹۶ برگزار گردید.

در ابتدای این کارگاه در بخش تئوری ابتدا دکتر صالحی مطالبی در رابطه با اساس روش خشک کردن انجمادی، پارامتر های دخیل در خشک کردن انجمادی ارائه نمودند.

در ادامه بخش تئوری دکتر پیمان کیهان ور به بحث در باره مواد زیستی پر کاربرد در خشک کردن انجمادی پرداختند.

بخش عملی این کارگاه که در آزمایشگاه دانشکده علوم نوین برگزار شد، دکتر صالحی مباحث عملی درباره تهیه اسکافولد حاصل از خشک کردن انجمادی، مشخصه یابی داربست تولید شده به روش خشک کردن انجمادی و روش های ارزیابی داربست های تولید شده به روش خشک سازی انجمادی را ارائه کردند. قابل ذکر است گواهی های اساتید ،تیم اجرایی و شرکت کنندگان مربوط به این کارگاه صادر شده است.

تاریخ انتشار: ۹۶/۵/۶

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).