به گزارش روابط عمومی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان، کارگاه آموزشی با عنوان  جداسازی لنفوسیت های T خون محیطی با روش MACS با حضور رئیس مرکز جناب آقای دکتر نوری، اساتید و همکاران محترم و با تدریس جناب آقای دکتر مهدی یوسفی، صبح روز چهارشنبه ۲۵ اسفند در این مرکز برگزارگردید.

در قسمت اول این کارگاه که به صورت تئوری برگزار شد دکتر یوسفی به بیان مبانی و مفاهیم جداسازی سلول ها به روش MACS ،معرفی دستگاه،اصول کار با دستگاه و نیز معرفی فناوری های MACS و مقایسه ی آن با روش FACS پرداختند.

پس از انجام تمرینات ارائه شده توسط مدرس کارگاه، بخش عملی کارگاه در آزمایشگاه مرکز برگزار گردید.

در بخش عملی کارگاه ابتدا با استفاده از روش Negative selection و سپس با روش Positive selection سلول های لنفوسیت CD4+T  جدا شدند و تعداد سلول های زنده و درصد Viability سلول ها با رنگ آمیزی تریپان بلو روی لام نئوبار محاسبه گردید.

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).