به گزارش روابط عمومی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان، کارگاه  نانودرماتولوژی با حضور پروفسور شهره نفیسی استاددپارتمان نانودرماتولوژی کالیفرنیا در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز روز چهارشنبه ۲۷ بهمن برگزار شد. در ابتدای کارگاه  جناب آقای دکتر امیدی رییس محترم مرکز ریزفناوری دارویی تبریز، در خصوص کلیات سیستماتیک دارویی موجود در کشور سخنرانی کردند ودر ادامه مهمان محترم سرکار خانم دکتر نفیسی مطالبی در رابطه با کاربرد نانومتریال در فراورده های پوستی و همچنین کاربرد درمانی آن در بیمای های پوستی و زیبایی سازی پوست ارائه کردند.

در پایان جناب آقای دکتر کیهان ور معاون مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان سخنان بسیار تخصصی و مهمی در راستای نانو تکنولوژی و نیز راهکارهایی برای تجاری سازی ایده های نوین در عرصه درماتولوژی اشاره کردند.

 

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).