هدف قرار دادن آنزیمی که سیگنال های نگهدارنده سلول های بنیادی را مهار می کنند، پتانسیل بازسازی کنندگی روده پیر شده را مجددا جوان می سازد. این یافته می تواند راهی برای تسکین مشکلات گوارشی ناشی از پیری، کاهش عوارض جانبی درمان های سرطانی و کاهش هزینه های سلامتی در جوامع پیر از طریق افزایش ریکاوری باشد.

 این مطالعه جدید بر اهمیت برهمکنش های سلولی تاکید دارد. تغییرات درون یک سلول منجر به ترشح یک فاکتور پیری می شود که می تواند بوسیله داروها هدف قرار داده شود و در نتیجه منجر به مداخلات دارویی جذاب شود. کاهش نو شدن بافتی ناشی از پیری، موجب شده است که در یافتن دوز بهینه برای بسیاری از دوزهای معمولی چالش وجود داشته باشد.

هدف قرار دادن مهار کننده ای به نام Notum ممکن است راهی جدید را برای افزایش بازه درمانی و پیشبرد ریکاوری در جوامع با جمعیت پیر بالا ارائه دهد. محققین بر این باورند که علاوه بر هدف قرار دادن مستقیم Notum، فاکتورهای مربوط به شیوه زندگی مانند رژیم غذایی ممکن است ابزاری را برای کاهش Notum فراهم آورد و در نتیجه خودنوزایی و ترمیم بافت را بهبود ببخشد. با استفاده از روش های کشت ارگانوئیدی، محققین فنلاندی دریافته اند که عملکرد ضعیف سلول های بنیادی در ترمیم بافت روده پیر ناشی از سیگنال های نابجایی است که از سلول های مجاور موسوم به سلول های پانت دریافت می کنند. تکنیک های مدرن اجازه ارزیابی نگهداری بافت در سطح تک سلول را می دهد و نشان می دهد که چه نوع سلول هایی در کاهش عملکرد بافتی نقش دارد. جالب این که در این مطالعه مشخص شد که سلول های بنیادی جوان زمانی که در کنار سلول های پیر قرار می گیرند، ظرفیت خودنوزایی شان را از دست می دهند. اپی تلیوم روده به طور طبیعی بوسیله سلول های بنیادی خودنوزایی می کند که به فعالیت مسیر پیام رسانی Wnt متکی هستند. سلول های پیرامونی مولکول هایی را تولید می کنند که این مسیر را فعال می کند. این مطالعه نشان نمی دهد که طی پیری، سلول های پانت شروع به بیان یک مهار کننده Wnt ترشح شده موسوم به Notum می کنند. پروتئین Notum، لیگاند Wnt را از نظر آنزیمی در نیچ سلول های بنیادی غیر فعال می کند و پتانسیل بازسازی کنندگی سلول های بنیادی روده ای را کاهش می دهد. با این حال، مهار دارویی Notum فعالیت سلول های بنیادی را مجددا جوان می سازد و ریکاوری جانوران پیر را بعد از تیمار با یک داروی شیمی درمانی متداول که عوارض جانبی زیادی روی روده می گذارد، بهبود می بخشد.

Reference:http://www.nature.com/articles/s41586-019-1383-0

 

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).