به گزارش روابط عمومی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان، کارگاه با موضوع استفاده از روش خشک کردن انجمادی (Freeze Drying) توسط دکتر سودابه داوران (رئیس کارگاه) و با سخنرانی دکتر رویا صالحی، دکتر پیمان کیهان ور در تاریخ ۹۶/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۰ الی۱۷:۳۰ در دانشگاه علوم پزشکی تبریز-مرکز جامع تحقیقات کاربردی دارویی -آزمایشگاه Freeze Drying برگزار خواهد گردید.

تاریخ انتشار: ۹۶/۰۴/۲۶

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).