به گزارش روابط عمومی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان بنابر گزارش دیده بان رد علمی مقالات، یک مقاله بحث برانگیز که نشان می دهد آنزیم NgAgo می تواند به عنوان ابزاری جهت ویرایش ژن به کار گرفته شود رد شد و از مجله خارج گردید.

در مقاله ای که در می ۲۰۱۶ در ژورنال Nature Biotechnology منتشر شد، محققان دانشگاه صنعتی Hebei  اذعان داشتند که آنزیم NgAgo می تواند جایگزین Cas99 به عنوان اندونوکلئاز در ویرایش ژن گردد.

بااین حال، سایر محققان سعی در تکرار این روند داشتند و سوالاتی را در این زمینه مطرح کردند تا اینکه در ماه نوامبر گذشته یک تیم تحقیقاتی ۲۰ نفره گزارش خود را مبنی بر عدم توانایی انجام مجدد این آزمایش و تکرار پذیری آن در چندین آزمایشگاه مختلف در ژورنال سلول و  پروتئین منتشر کردند.

در ماه نوامبر، ژورنال Nature Biotechnology نگرانی خود را در ناتوانی تکرارپذیری این روش توسط سایر دانشمندان اعلام کرده و این موضوع را در دیده بان رد علمی مقالات منتشر کرد.

در حال حاضر گروهی به سرپرستی Chunya Han در دانشگاه Hebei طی بیانیه ای اعلام کردند به دلیل عدم توانمندی جامعه پژوهشی در تکرارپذیری نتایج کلیدی پروتوکل های ارائه شده در این مقاله، روش های منتشر شده رد می شود.

ژورنال Nature Biotechnology  در سر مقاله خود از اهمیت بازنگری مقاله پس از انتشار می نویسد: در علم زیست شناسی پاسخ ها اغلب قطعی نیستند لذا تا هنگامیکه به مطالعات تکمیلی می رسد نیاز به زمان دارد. در مورد NgAgo این زمان فرا رسیده است و داده ها همه چیز را بازگو نموده اند.

خبرگزاری تکمیلی Nature افزود تیم Hebei و Novozymes امید خود را در انجام ادامه این تحقیقات از دست نداده اند.

هان و همکارانش در اطلاعیه خارج نمودن این مقاله از ژورنال از ادامه تحقیقات و بررسی دلایل عدم تکرارپذیری و بهینه سازی پروتوکل موجود بحث کردند.

تاریخ انتشار: ۹۶/۵/۱۹

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).