به گزارش مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان، جلسه سوم از سری جلسات تکنوویشن کلاب روز سه شنبه مورخ ۱۱ مهرماه ۹۶ در محل سالن کنفرانس این مرکز با محوریت مدیریت دانش با سخنرانی خانم سمیرا اصغری برگزار گردید. در این جلسه به معرفی مدیریت دانش و اهمیت آن پرداخته شد و مفاهیم و تعاریف بنیادی در مدیریت دانش ارائه گردید. همچنین درباره روش های تبدیل داده، اطلاعات و دانش به یکدیگر، کسب دانش و دانش آفرینی در یک سازمان بحث شد. در پایان جلسه روش های مدیریت دانش و مدلسازی آن معرفی گردیده و سوال و جواب توسط حاضرین انجام گرفت.

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).