به گزارش روابط عمومی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان، روز ۱۰ بهمن جناب آقای دکتر دبیری و آقای دکتر رحیمی از اولین مرکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی تبریز بازدید نمودند

در این بازدید دکتر نوری رئیس مرکز سلول های بنیادی ضمن ارائه گزارش جامع از ساخت و تجهیزات این مرکز، در مورد خدمات سلولی، مولکولی، کلینیکی، درمانی و آموزشی به عنوان قطب آذربایجان توضیحات مبسوطی ارائه داد.

ایشان خاطر نشان کردند که تولید، فناوری و تجاری‌سازی سلول‌های بنیادی و فرآورده‌های سلولی و تولید بافت و تجهیزات مرتبط با این پروسه برای کمک به بیماران و درمان بیماری‌های متعدد توسط سلول‌های بنیادی و فرآورده‌های سلولی از اهداف راه اندازی این مرکز است که فعلاً در بیمارستان شهید مدنی و به صورت هماهنگ با آن در بیمارستان‌های سینا، شهید قاضی و شهداء فعالیت می‌کندکه  در آینده در قالب پژوهشگاه سلول‌های بنیادی و بازساختی  نیز خدمات‌رسانی خواهد کرد.

در ادامه از قسمت های  اصلی این مرکز از جمله اتاق تمیز، آزمایشگاه سلولی مولکولی و سایر قسمت های این مرکز بازدید گردید.