قطره چشمی PRP  محصولی به صورت  اتولوگ است که در اتاق تمیز تولید می شود. از آنجاییکه این محصول اتولوگ بوده و از پلاسمای خود فرد استفاده می شود، بنابراین علاوه بر بیولوژیک بودن ، عاری از هرگونه خطر برای مصرف کننده است. این قطره در درمان خشکی چشم، جراحی های رفراکتیو، ترومای چشمی و … کاربرد دارد. از جمله مزایای این قطره می توان به اتولوگ بودن اشاره کرد که چون از خون خود فرد جهت تهیه قطره استفاده می شود حداقل میزان ریسک و خطر ابتلا به بیماری ها را دارد. همچنین چون خون خود فرد به راحتی در دسترس است نیازی به زمان انتظار بیش از حد جهت واردات محصول نبوده و به راحتی قابل تهیه است. این محصول توسط شرکت ژنیک (ژن یاخته کیهان) تهیه شده است.